c.v.

Willem de Kooning / Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam,

vrije teken-, schilder-, grafischekunst, ontwerp buitenruimtes

meer informatie

EXPOSITIES, o.a.

’19 Betsy Zooi’s Gedachtengang – Houthem st Gerlach

’19 ‘De Groentenkraam/ Hallo Groenten’ – Villa Zebra Rotterdam

’18 Le Temps Trouvé – Houthem st Gerlach

’17 ‘Betsy Zooi – Bijzondere Zaken’, installatie Mauritsweg, Rotterdam

’16 ‘Man in de Eik’, onderdeel van kunstproject  ‘In Quarantaine – hedendaagse  hermitages’ op uitnodiging van stichting Kunsteiland, Rotterdam

’15 Kunstroute Gulpen-Wittem

’14 Tour de Phare, Nederlands kunstverlichting Museum Hoek van Holland

’13 Pindafields II , Macquettes depot, Museum Rotterdam

’13 ‘het Familie Archief’ Concordia, Enschede

’12 ‘het Familie Archief’ Museum Rotterdam

’12 ‘Cabinette Monstreux’ Villa Zebra, Rotterdam

’12 ‘Sale des Monstres’ Concordia, Enschede

’11 ‘Veldwerkers’, Het gemaal op Zuid, Rotterdam

’11 Vaders&Moeders, Villa Zebra, Rotterdam

’11 Museumnacht, CBK, Rotterdam

’11 Pinda Planet, de Vrijstaat, Leidsche Rijn

’10 Vila Zebra, Rotterdam ’10 CBK Rotterddam

’10 Het Gebouw Leidsche Rijn en Rotterdam

’09 SVB, zeven locaties NL

’08 GAD Art, Oslo, Noorwegen

’07 te. instituut, reizende tentoonstelling NL.

’06 TENT., Rotterdam

’06 Art Store Kunstambassade, Rotterdam

’05 nominatie Philips prijs, Museum Kunstlicht in de Kunst, Eindhoven

’05 ‘Pindakoorts’, 2 locaties Heijplaat

’05 Museum van Nagsael, Rotterdam

’05 de Vrije Schuur, Rotterdam

’04 Kasteel van Rhoon

’03 Q.I. Eiland, Heijplaat ’02 T.U., Delft

’02 ‘de stille Getuige’ kunstproject, Bonheur, Rotterdam

’01 ‘vander Beck Bioscoop Complex’ kunstproject, Lantaren/Venster, Rotterdam

’01 Visserij museum, Vlaardingen

’00 ‘Betsy Zooi en de omgevallen wereld’, Lantaren/Venster

’99 ‘Bewegend Verschijnsel’ kunstproject Nederlands Foto Instituut, Rotterdam

VIDEO / ANIMATIE, o.a.

’09 Sociale Verzekerings Bank, 5 korte films ism. L. IJsendoorn

’08/’09 ’the unfinished’ ism. L. IJsendoorn

’07 ‘vreemdeling op aarde, ster in de lucht, animatie

’01 computeranimatie voor visserijmuseum Vlaardingen

’01 ‘vander Beck Bioscoop Complex’ computeranimatie

’99 ‘Bewegend Verschijnsel’ computeranimatie

’96 ‘Beeldconcert’ dia-animatie & muziek

’95 ‘De reïncarnatie van Skippy Haringa’ video verslag schimmentheater

’94 ‘Beslagen Spiegel’ scenario, decor, regie en produktie. 1e prijs Zuid Holland videofestival

Nevenfuncties:

2011-2012 voorzitter Stichting Kito Events

2000- 2010 Ateliercommissie SKAR

2001-2006 project commissie TENT.