installatie ‘Mensbeeld Museum’, 2006,  Art Store Kunstambassade, Groothandelsgebouw Rotterdam