Een Tekenboek ten behoeve van Autodidactiek en Zelfsturende Mechanica

Kennis veroudert, Talent nooit! 

Bij oudheidkundige opgravingen werd de Nieuwe Wetenschap ontdekt, een losbladig incompleet document uit een ver verleden. Inmiddels is vastgesteld dat de Nieuwe Wetenschap door een divers aantal wetenschappers, kunstenaars en andere geleerden moet zijn samengesteld. Uit onderzoek blijkt dat de Nieuwe Wetenschap antwoorden geeft en nieuwe vragen oproept. Het boekwerk toont tekeningen, grafieken en formules die –hoewel soms moeilijk te begrijpen of te ontcijferen–steeds ten behoeve staan van het ontwikkelen van autodidactiek en de zelfsturende mechanica zoals de Nieuwe Wetenschappers lang geleden beoogden.

ARoeen Kunstenaarsboek in ontwikkeling –