Kennis veroudert, Talent nooit! 

Bij oudheidkundige opgravingen werd de Nieuwe Wetenschap ontdekt, een losbladig incompleet document uit een ver verleden. Inmiddels is vastgesteld dat de Nieuwe Wetenschap door een divers aantal wetenschappers, kunstenaars en andere geleerden moet zijn samengesteld. Uit onderzoek blijkt dat de Nieuwe Wetenschap antwoorden geeft en nieuwe vragen oproept. Antwoorden, vragen en formules die soms moeilijk te begrijpen of te ontcijferen zijn.

ARo – 2010 – Kunstenaarsboek