installatie in co-creatie met Jeannette Ephraïm, 2012, Concordia, Enschede