Tour de Phare

een rondleiding met Lopend Vuurtje door  vuurtoren het Hooge Licht